BusinessKollen
Transport & Logistik

Vår specialitet är att hitta besparingsmöjligheter och effektiviseringar. Baserat på ert företags befintliga transportlösningar och förutsättningar tar vi fram er förbättrings- och besparingspotential. Vi går även igenom era rutiner för transportupplägg för att uppnå effektivitet och lönsamhet.

LÄS MER OM ERBJUDANDET
HUR GÅR DET TILL?
FRÅGOR OCH SVAR

Vad är BusinessKollen – Transport & Logistik?

Hos flertalet företag utgör transport & logistikkostnaden en betydande del av företagets totala kostnader, varför en besparingspotential visar sig på sista raden i resultaträkningen. Ofta går det slentrian i lösningar, varför en ständig förbättringspotential finns. En genomgripande översyn kan både vara tids- och kompetenskrävande, därför kan det finnas goda skäl att låta en extern part göra arbetet. Det är här som Businesskollen kommer in i bilden och kan göra en analys utifrån rådande situation som sedermera mynnar i nya och effektivare lösningar. 

Vårt erbjudande omfattar en övergripande och summarisk analys av ert företags transport- och logistikverksamhet genom:

  • Förstudie kring upplägg och kostnader.
  • Översyn av befintliga transport & logistiklösningar (pris kontra transportkvalitet)  
  • Översyn av er fakturahantering/rutiner och kontroll 

En plan för framgång

Efter genomförd analys sammanfattas resultatet i en konkret analysrapport. Vid den gemensamma genomgången av rapporten får ni förslag på de besparingar och effektiviseringar som baseras på er verksamhet och passar just ert företag. Vår översyn är snabb och konkurrenskraftig. Den blir ett underlag för ev. kommande upphandling och en plan för att lyckas ännu bättre i framtiden eller åtminstone en opartisk genomgång av era transport och logistiklösningar.

30 års erfarenhet av förbättrat resultat

Vi på BusinessKollen har över 30 års erfarenhet av transport och logistik. Vi har arbetat med företag i alla storlekar och vågar lova att vi kan hitta ”guld” även hos er.

BusinessKollen Transport & Logistik
i fem enkla steg

fragor-11. Inledande möte
Vi börjar med en personlig genomgång där vi går igenom BusinessKollens steg men fokuserar främst på information om ert företag och er verksamhet. Vi tar även reda på era eventuella andra önskemål och behov.


fragor-22. Datainsamling
I samarbete med er samlar vi in relevant information och data.
Detta dels genom befintlig information ni har, ifyllandet av frågeformulär samt kompletterande intervjuer.


 

fragor-33. Analys
Vi på BusinessKollen analyserar erhållen information samt intervjuresultaten och hittar besparingspotential och förbättringsmöjligheter baserat på er nuvarande verksamhet.


 

fragor-44. Åtgärdsrapport
När analysen är klar håller vi ett avstämningsmöte där vi redovisar och går igenom alla förbättrings- och besparingsförslag punkt för punkt och ni har möjligheter att ställa frågor. Ni får även en skriftlig rapport med BusinessKollens analys och åtgärdsförslag.


 


fragor-55. Genomförande

Vi har erfarenhet och möjlighet att genomföra de förbättrings- och besparingsåtgärder vi föreslagit. Självklart beslutar ni om vad som ska genomföras och om ni vill anlita oss i samband med ett genomförande eller inte.

Frågor och svar om BusinessKollen

Det låter spännande, men vi är rädda för att dra på oss löpande oförutsedda utgifter. Kan man få erbjudandet till ett fast pris?
Erbjudandet görs till ett fast och konkurrenskraftigt pris.  Utifrån standardinnehållet samt med hänsyn till era eventuella önskemål lämnas en offert och fast pris. Det blir inga löpande räkningar eller otrevliga överraskningar.

Hur lång tid tar det?
BusinessKollens erbjudande är en förhållandevis snabb process. Det tar ca 3-4 veckor tills åtgärdsrapporten är klar. Tiden är beroende av hur lång tid det tar att få tillgång till nödvändig information från ert företag. Vi överenskommer alltid om en tidsplan.

Finns det inte en risk att ni är partiska?
BusinessKollen gör en oberoende och opartisk analys som resulterar i en åtgärdsrapport med förbättrings- och besparingsförslag. Vi kan absolut hjälpa er med genomförandet av åtgärderna, men ni är inte bundna till detta på något sätt. Ni väljer själva vilka åtgärder som ska genomföras och av vem.

Ni tittar ju i våra papper … hur vet vi att informationen stannar i trygga händer och inte sprids vidare?
BusinessKollen tar sekretessen på största allvar. I vår uppdragsbekräftelse ingår ett sekretessavtal som vi skriver under innan vi påbörjar arbetet.

Har ni geografiska begränsningar?
Nej, vi åtar oss uppdrag i hela Skandinavien och har även internationell erfarenhet.

Vi vill inte ha hjälp med en översyn men har andra specifika önskemål, kan ni hjälpa till?
Självklart hjälper vi till inom ramen för våra kompetensområden. Hör gärna av er med era behov och önskemål.