Kompetensområden

BusinessKollen erbjuder ett brett och tvärfunktionellt kompetensutbud med hög kvalité genom noggrant urval och verifiering av våra medverkande partners. Vi arbetar aktivt med att ständigt utöka kompetensutbudet utan avkall på kvalité och kunskapsnivå för att tillmötesgå våra kunders olika behov.

Våra nuvarande kompetensområden är:

Inköp och inköpsledning

Med över 30 års internationell inköps- och över 20 års chefs- och ledningserfarenhet från olika branscher, företagsstorlekar, miljöer och affärskulturer har vi förutsättningar att stötta våra uppdragsgivare med deras inköp och i inköpsrelaterade frågor. Vi kan stötta...

läs mer

Ekonomi

Med gedigen och mångårig erfarenhet från ekonomiarbete i ledande befattningar men även konsultuppdrag både från tillverkande industri som handelsbolag och från olika företagsstorlekar åtar vi oss olika uppdrag inom området; ekonomi. Våra specialistområden är...

läs mer

Företagsetablering

Med vår samlade kompetens och kontaktnät kan vi hjälpa er med företagsetablering i Sverige och även vissa länder utomlands. I Sverige kan vi även medverka till att praktiskt stödja och avlasta er i uppstarten, vara behjälpliga i rekryterings- och...

läs mer

Transport och logistik

Med lång och gedigen erfarenhet från transport och logistikarbete, ett väletablerat kontaktnät med de flesta aktörer på marknaden och stor branschkännedom kan vi åta oss varierande uppdrag inom transport och logistikområdet. Allt från översyn av rådande...

läs mer

Verksamhetsledning och utveckling

Alla våra partners har mångårig erfarenhet från ledande positioner och flertalet har haft VD anställningar och styrelseuppdrag. Vi kan stötta upp er verksamhet under en begränsad period eller i genomförandet av ett specifikt projekt t.ex. vid en företagsstart eller...

läs mer

Interimslösningar

Vi erbjuder interimslösningar inom våra befintliga kompetensområden. Inköp och inköpsledning Ekonomi Kvalitet och processäkring Produktionsledning och effektivisering Verksamhetsledning och utveckling Våra partners har minst 15 års erfarenhet inom sina...

läs mer

Affärsrådgivning Asien

Oavsett om ni har etablerade affärer i Asien eller vill starta upp affärsrelationer kan det vara värdefullt med en tillgång till en kunnig rådgivare som dessutom är från Asien men har god kunskap och exponering från vår västerländska kultur och affärsetik. En...

läs mer

Kvalitets- och processäkring

Kvalitet är en förutsättning för lönsamhet, den verkliga kvalitetsbristkostnaden är i regel mer omfattande än vad de flesta företag är medvetna om. Vi har mångårig praktisk erfarenhet av kvalitets- och processäkring. Vi kan bistå er på många olika sätt i ert...

läs mer

Produktionsledning och effektivisering

En effektiv produktionsprocess med optimalt utnyttjande är vad alla företag eftersträvar. Det är lätt att fastna i existerande system eller bli lite hemmablind, idétorka – oavsett var man gjort eller gör så finns det alltid förbättringsmöjligheter och vi kan vara...

läs mer