BusinessKollen
Företagsbesiktning
med åtgärdsrapport

Oavsett om ni vill köpa, sälja eller om ni leder ett
företag finns det många frågeställningar: Vad är företaget värt? Hur står det till med ekonomin? Funkar inköpet som det ska? Hur är det med produktion och kvalitet/miljö?

LÄS MER OM ERBJUDANDET
HUR GÅR DET TILL?
FRÅGOR OCH SVAR

Vad är BusinessKollen Företagsbesiktning

Vi ger er en opartisk företagsbesiktning som utförs av
BusinessKollens erfarna och sakkunniga specialister. Ni får ett gediget beslutsunderlag, svar på era frågor men
också nya idéer och möjligheter. BusinessKollens företagsbesiktning anpassas till uppdragsgivarens behov beroende på om man vill köpa, sälja eller förändra och förbättra.
Vi fokuserar på företaget, företagets funktioner och förutsättningar och ger er en professionell bedömning.

Vad ingår?

Företagsbesiktningens fokus och innehåll anpassas efter uppdragsgivarens behov och ändamål med följande huvudområden:

 • Ekonomi/Finansfunktionen
 • Inköp/Inköpsfunktionen
 • Produktion/Process
 • Kvalitet/Miljö
 • Produktutveckling
 • Verksamhetsstyrning
 • IT stöd

Under företagsbesiktningen ser vi även över och dokumenterar
andra parametrar som kan påverka företagets värdering, verksamhet
eller potential.

 • Rationaliserings och effektiviseringsmöjligheter
 • Besparingspotential
 • Arbetsklimat/miljö
 • Ev. risker (om specifika risker uppdagas)

Besiktningen är övergripande och ska ge en opartisk, korrekt bild av
företaget och verksamheten.

Efter genomförd företagsbesiktning får uppdragsgivaren:

 • Besiktningsprotokoll
 • Åtgärdsrapport
 • Riskrapport (om specifika risker uppdagas)
 • Företagsvärdering (vid ”köp”/”sälj”)

Utöver en opartisk besiktning får uppdragsgivaren konkreta förslag
på rationaliserings, förbättrings och besparingspotential samt BusinessKollens offert för genomförande av dessa.

Prisvärt

Företagsbesiktning eller Due Diligence som det även kallas i vissa former, är generellt mycket kostsamma tjänster som i regel erbjuds av etablerade revisions- och advokatfirmor, och beställs främst av större företag eller företagsgrupper.

Vår målsättning på BusinessKollen är att erbjuda en företagsbesiktning till alla företag och företagsstorlekar till en rimlig kostnad. Detta kan vi göra främst på grund av låga omkostnader, samt att vi inte behöver hyra in externa specialister – de ingår redan i BusinessKollen.

Vi värderar relationer och hoppas även på ett samarbete över tid med våra uppdragsgivare även efter genomförd företagsbesiktning.

Varför BusinessKollen?

 • Sakkunniga konsulter och specialister med minst 15 års
  erfarenhet inom sina respektive kompetensområden.
 • Ingen schablongranskning – vi erbjuder ingen traditionell
  schablongranskning utan en övergripande anpassad besiktning
  med åtgärdsrapport och substantiellt underbyggd värdering.
 • Inte bara teori – allt vi föreslår och rekommenderar i
  åtgärdsrapporten kan vi genomföra om ni väljer att anlita oss.
  Möjligheten finns och valet är ert.
 • Fast och konkurrenskraftigt pris utan överraskningar.
  Beroende på företagsstorlek och omfattning offererar vi ett fast
  pris för alla företagsbesiktningar.
 • Snabbt och effektivt genomförande enligt överenskommen tidsplan.
 • Möjlighet till utökad service och tillgång till våra
  kompetensområden samt nätverk.

BusinessKollen Företagsbesiktning

– så går det till:

fragor-11. Inledande möte
Vi börjar med ett personligt möte där vi inleder med att skriva på ett sekretessavtal och har detaljerad genomgång av
BusinessKollens företagsbesiktning men fokuserar främst
på information om ert företag, verksamhet
samt era behov och önskemål.


fragor-32.Offert och uppdragsbeskrivning
Baserat på erhållen information presenterar vi en offert och uppdragsbeskrivning för ert godkännande.

 


 

3. Uppstart och uppstartsmöte

 

 


 

fragor-24. Datainsamling
I samarbete samlar vi in all relevant information och data.
BusinessKollen genomför intervjuer och fysiska kontroller

 


 

5. Analys
BusinessKollen sammanställer och analyserar all erhållen
information och data.

 


 

6. Besiktningsprotokoll och åtgärdsrapport
Ni får ett besiktningsprotokoll samt en åtgärdsrapport när
analysen är klar. Vi kan även medverka i ett avstämningsmöte där vi går igenom resultatet tillsammans.

 

Frågor och svar om BusinessKollen

Det låter spännande, men vi är rädda för att dra på oss löpande oförutsedda utgifter. Kan man få erbjudandet till ett fast pris?
Erbjudandet görs till ett fast och konkurrenskraftigt pris.  Utifrån standardinnehållet samt med hänsyn till era eventuella önskemål lämnas en offert och fast pris. Det blir inga löpande räkningar eller otrevliga överraskningar.

Hur lång tid tar det?
BusinessKollens erbjudande är en förhållandevis snabb process. Det tar ca 3-4 veckor tills åtgärdsrapporten är klar. Tiden är beroende av hur lång tid det tar att få tillgång till nödvändig information från ert företag. Vi överenskommer alltid om en tidsplan.

Finns det inte en risk att ni är partiska?
BusinessKollen gör en oberoende och opartisk analys som resulterar i en åtgärdsrapport med förbättrings- och besparingsförslag. Vi kan absolut hjälpa er med genomförandet av åtgärderna, men ni är inte bundna till detta på något sätt. Ni väljer själva vilka åtgärder som ska genomföras och av vem.

Ni tittar ju i våra papper … hur vet vi att informationen stannar i trygga händer och inte sprids vidare?
BusinessKollen tar sekretessen på största allvar. I vår uppdragsbekräftelse ingår ett sekretessavtal som vi skriver under innan vi påbörjar arbetet.

Har ni geografiska begränsningar?
Nej, vi åtar oss uppdrag i hela Skandinavien och har även internationell erfarenhet.

Vi vill inte ha hjälp med en översyn men har andra specifika önskemål, kan ni hjälpa till?
Självklart hjälper vi till inom ramen för våra kompetensområden. Hör gärna av er med era behov och önskemål.