BusinessKollen
Kvalitet

Vår specialitet är att hitta möjligheter och effektiviseringar. Baserat på ert företags befintliga kvalitetsnivå och processer tar vi fram er förbättrings- och besparingspotential. Vi går även igenom era rutiner och hittar sätt att förbättra er kvalitetsprocess och därigenom stärka er konkurrenskraft, effektivitet och lönsamhet.

LÄS MER OM ERBJUDANDET
HUR GÅR DET TILL?
FRÅGOR OCH SVAR

Vad är BusinessKollen Kvalitet?

Kvalitet är en förutsättning för lönsamhet, den verkliga kvalitetsbristkostnaden är i regel mer omfattande än vad de flesta företag är medvetna om.
Många företag har idag ett otillräckligt resultat, vilket ofta innebär resursneddragningar med följd att förbättrings- och rationaliseringsprojekt skjuts på framtiden.
Befintliga resurser hinner helt enkelt inte med. Vi på BusinessKollen kan bistå er i detta arbete.

Vårt erbjudande omfattar en övergripande analys av ert företags kvalitet och processer i syfte att hitta möjliga förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter. Detta omfattar bland annat översyn av:

  • Ledningssystemet (i förekommande fall)
  • Processäkringar
  • Kvalitetsbristkostnader
  • Kompetensnivåer
  • Kundnöjdheten

En plan för framgång

Efter genomförd analys sammanfattas resultatet i en konkret åtgärdsrapport. Vid den gemensamma genomgången av rapporten får ni förslag på de besparingar och effektiviseringar som baseras på era processer och passar just ert företag. Vår översyn är snabb och konkurrenskraftig. Den blir en plan för att lyckas ännu bättre i framtiden eller åtminstone en opartisk genomgång av er verksamhet.

30 års erfarenhet av förbättrat resultat

Vi på BusinessKollen har lång erfarenhet av kvalitetssäkring av produktionsprocesser, både utifrån kvalitets-/produktionschefsnivå och från VD nivå. Vi är väl förtrogna med tillverkningsindustrins behov och vi kan lova att vi kan hitta ”guld även hos er.

BusinessKollen Kvalitet
i fem enkla steg

fragor-11. Inledande möte
Vi börjar med en personlig genomgång där vi går igenom BusinessKollens steg men fokuserar främst på information om ert företag och er verksamhet. Vi tar även reda på era eventuella andra önskemål och behov.


fragor-22. Datainsamling
I samarbete med er samlar vi in relevant information och data.
Detta dels genom befintlig information ni har, ifyllandet av frågeformulär samt kompletterande intervjuer.


 

fragor-33. Analys
Vi på BusinessKollen analyserar erhållen information samt intervjuresultaten och hittar besparingspotential och förbättringsmöjligheter baserat på er nuvarande verksamhet.


 

fragor-44. Åtgärdsrapport
När analysen är klar håller vi ett avstämningsmöte där vi redovisar och går igenom alla förbättrings- och besparingsförslag punkt för punkt och ni har möjligheter att ställa frågor. Ni får även en skriftlig rapport med BusinessKollens analys och åtgärdsförslag.


 


fragor-55. Genomförande

Vi har erfarenhet och möjlighet att genomföra de förbättrings- och besparingsåtgärder vi föreslagit. Självklart beslutar ni om vad som ska genomföras och om ni vill anlita oss i samband med ett genomförande eller inte.

Frågor och svar om BusinessKollen

Det låter spännande, men vi är rädda för att dra på oss löpande oförutsedda utgifter. Kan man få erbjudandet till ett fast pris?
Erbjudandet görs till ett fast och konkurrenskraftigt pris.  Utifrån standardinnehållet samt med hänsyn till era eventuella önskemål lämnas en offert och fast pris. Det blir inga löpande räkningar eller otrevliga överraskningar.

Hur lång tid tar det?
BusinessKollens erbjudande är en förhållandevis snabb process. Det tar ca 3-4 veckor tills åtgärdsrapporten är klar. Tiden är beroende av hur lång tid det tar att få tillgång till nödvändig information från ert företag. Vi överenskommer alltid om en tidsplan.

Finns det inte en risk att ni är partiska?
BusinessKollen gör en oberoende och opartisk analys som resulterar i en åtgärdsrapport med förbättrings- och besparingsförslag. Vi kan absolut hjälpa er med genomförandet av åtgärderna, men ni är inte bundna till detta på något sätt. Ni väljer själva vilka åtgärder som ska genomföras och av vem.

Ni tittar ju i våra papper … hur vet vi att informationen stannar i trygga händer och inte sprids vidare?
BusinessKollen tar sekretessen på största allvar. I vår uppdragsbekräftelse ingår ett sekretessavtal som vi skriver under innan vi påbörjar arbetet.

Har ni geografiska begränsningar?
Nej, vi åtar oss uppdrag i hela Skandinavien och har även internationell erfarenhet.

Vi vill inte ha hjälp med en översyn men har andra specifika önskemål, kan ni hjälpa till?
Självklart hjälper vi till inom ramen för våra kompetensområden. Hör gärna av er med era behov och önskemål.