BusinessKollen
Advisory Board

En modell för att lyfta det mindre företagets strategifrågor vid resurs och/eller kompetensbrist. Ni får många av fördelarna en bolagsstyrelse erbjuder, men med mindre krångel och färre förpliktelser. Advisory Board är ett bollplank, en grupp som har en rådgivande funktion till företagets ägare eller ledning.

LÄS MER OM ERBJUDANDET

Vad är BusinessKollen
Advisory Board?

Ett Advisory Board har på många sätt samma funktion som en styrelse i ett aktiebolag. Skillnaden är att det inte finns något juridiskt ansvar. Eftersom medlemmarna i gruppen inte har något formellt ansvar har företaget heller inte några skyldigheter att informera och rapportera. Ägarna väljer själva om de vill följa råden som gruppen ger.

Våra kompetensområden – att välja bland

 • Ekonomi
 • Inköp och inköpsledning
 • Kvalitet
 • Produktion och produktionsledning
 • Asien affärsrådgivning
 • IT

Fördelar för uppdragsgivaren

 • Resurstillskott i hantering av strategiska frågor eller problemområden
 • Kompetenstillskott (tillgång till BusinessKollens kompetensområden)
 • Opartiskt bollplank
 • Flexibilitet (uppdragsgivaren bestämmer omfattning)
 • Valfrihet (uppdragsgivaren väljer innehåll och fokusområde)
 • Ingen informations-eller rapport skyldighet
 • Prisvärt (i förhållande till styrelsearvoden)
 • Fast pris – inga överraskningar
 • Möjlighet till utökad support (inom BKs kompetensområden och nätverk)

Genomförande

 • Sker genom personliga möten eller Skype (motsvarande styrelsemöte)
  4 – 6 gånger per år
 • Agenda – uppdragsgivaren beslutar själv eller i samråd om fokus/problemområden innan mötet
 • Ett tema per möte avhandlas förutom ekonomi som bör vara stående på agendan

Uppstart

Initialmöte med uppdragsgivaren där man samråd med uppdragsgivaren fastställer fokusområden/teman samt mötesfrekvens de närmaste 12 månaderna.

Prissättning

 • 1 100 Kr/tim per BK medverkande (min debitering 3 300 Kr)
  för mötestid.
 • Restidsersättning 500 Kr/tim
 • Milersättning 50,00 Kr/mil

Krävs förberedelsetid över 30 minuter (inläsning, verifiering, etc) inför mötet debiteras efter överenskommelse ett timarvode.