Kai Sevelin

IT Kai (född 1966), har över 25 års erfarenhet av systemutveckling och hantering av digitala resurser. Han har arbetat med alla steg i processen, från utveckling till information management, kravställning, arkitektur, agil projektstyrning, granskning av mjukvarusystem...

Lennart Johnsson

Transport och logistik Lennart (född 1955) är utbildad civilekonom med över 30 års erfarenhet av transport- och logistikbranschen och över 20 år med ledande befattningar hos ett antal större aktörer. Mellan 1983 och 1994 arbetade han som regional försäljningschef för...

Lucinda Lim

Asien rådgivning Lucinda (född 1969) har över 25 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning, inköp och export av asiatiska produkter till Europa och USA. Hon har även en gedigen erfarenhet från plastindustrin (platsformsprutning), genom familjeföretaget i...

Inköp och inköpsledning

Med över 30 års internationell inköps- och över 20 års chefs- och ledningserfarenhet från olika branscher, företagsstorlekar, miljöer och affärskulturer har vi förutsättningar att stötta våra uppdragsgivare med deras inköp och i inköpsrelaterade frågor. Vi kan stötta...

Ekonomi

Med gedigen och mångårig erfarenhet från ekonomiarbete i ledande befattningar men även konsultuppdrag både från tillverkande industri som handelsbolag och från olika företagsstorlekar åtar vi oss olika uppdrag inom området; ekonomi. Våra specialistområden är...

Företagsetablering

Med vår samlade kompetens och kontaktnät kan vi hjälpa er med företagsetablering i Sverige och även vissa länder utomlands. I Sverige kan vi även medverka till att praktiskt stödja och avlasta er i uppstarten, vara behjälpliga i rekryterings- och...

Transport och logistik

Med lång och gedigen erfarenhet från transport och logistikarbete, ett väletablerat kontaktnät med de flesta aktörer på marknaden och stor branschkännedom kan vi åta oss varierande uppdrag inom transport och logistikområdet. Allt från översyn av rådande...

Verksamhetsledning och utveckling

Alla våra partners har mångårig erfarenhet från ledande positioner och flertalet har haft VD anställningar och styrelseuppdrag. Vi kan stötta upp er verksamhet under en begränsad period eller i genomförandet av ett specifikt projekt t.ex. vid en företagsstart eller...

Interimslösningar

Vi erbjuder interimslösningar inom våra befintliga kompetensområden. Inköp och inköpsledning Ekonomi Kvalitet och processäkring Produktionsledning och effektivisering Verksamhetsledning och utveckling Våra partners har minst 15 års erfarenhet inom sina...

Bengt Karsten

Kvalitet och produktion Bengt (född 1955), har sedan 80-talet arbetat som kvalitets/produktionschef samt VD i företag inom tillverkningsindustrin. Bengt har en gedigen erfarenhet främst från skärande bearbetning och gjuteri branschen. Inom gjuteribranschen har han...
Jens Mortensen

Jens Mortensen

Ekonomi Jens (född 1951) har sedan 1984 arbetat med ekonomifrågor i ledande befattningar som anställd men även på konsultbasis inom såväl tillverkande industri som handelsbolag. 2006 – 2008 var han koncernekonomichef vid Human Care HC AB. Koncernen tillverkar och...
Peter Beckert

Peter Beckert

Inköp och verksamhetsutveckling Peter (född 1960), har mer än 30 års internationell affärserfarenhet inom främst inköp, verksamhetsuppbyggnad och verksamhetsutveckling och över 20 års chefs- och ledningserfarenhet från olika branscher, företagsstorlekar, miljöer och...

Affärsrådgivning Asien

Oavsett om ni har etablerade affärer i Asien eller vill starta upp affärsrelationer kan det vara värdefullt med en tillgång till en kunnig rådgivare som dessutom är från Asien men har god kunskap och exponering från vår västerländska kultur och affärsetik. En...

Kvalitets- och processäkring

Kvalitet är en förutsättning för lönsamhet, den verkliga kvalitetsbristkostnaden är i regel mer omfattande än vad de flesta företag är medvetna om. Vi har mångårig praktisk erfarenhet av kvalitets- och processäkring. Vi kan bistå er på många olika sätt i ert...

Produktionsledning och effektivisering

En effektiv produktionsprocess med optimalt utnyttjande är vad alla företag eftersträvar. Det är lätt att fastna i existerande system eller bli lite hemmablind, idétorka – oavsett var man gjort eller gör så finns det alltid förbättringsmöjligheter och vi kan vara...