BusinessKollen Ekonomi
i fem enkla steg

fragor-11. Inledande möte
Vi börjar med en personlig genomgång där vi går igenom BusinessKollens steg men fokuserar främst på information om ert företag och er verksamhet. Vi tar även reda på era eventuella andra önskemål och behov.


fragor-22. Datainsamling
I samarbete med er samlar vi in relevant information och data.
Detta dels genom befintlig information ni har, ifyllandet av frågeformulär samt kompletterande intervjuer.


 

fragor-33. Analys
Vi på BusinessKollen analyserar erhållen information samt intervjuresultaten och hittar besparingspotential och förbättringsmöjligheter baserat på er nuvarande verksamhet.


 

fragor-44. Åtgärdsrapport
När analysen är klar håller vi ett avstämningsmöte där vi redovisar och går igenom alla förbättrings- och besparingsförslag punkt för punkt och ni har möjligheter att ställa frågor. Ni får även en skriftlig rapport med BusinessKollens analys och åtgärdsförslag.


 


fragor-55. Genomförande

Vi har erfarenhet och möjlighet att genomföra de förbättrings- och besparingsåtgärder vi föreslagit. Självklart beslutar ni om vad som ska genomföras och om ni vill anlita oss i samband med ett genomförande eller inte.

Läs mer om Businesskollen Ekonomi och Inköp

Så går det till

Frågor och svar om Businesskollen Ekonomi