Transport och logistik

Lennart (född 1955) är utbildad civilekonom med över 30 års erfarenhet av transport- och logistikbranschen och över 20 år med ledande befattningar hos ett antal större aktörer.
Mellan 1983 och 1994 arbetade han som regional försäljningschef för olika enheter inom Bilspedition/Scansped och fick en bred erfarenhet av såväl nationella och internationella transporter.
Under en kortare period, 1985 och 1986 arbetade han hos Viggo AB (numera Becton Dickinson), ett större industriföretag med inriktning på medicinska produkter och verkade där som Supply Chain Manager med produktionsplanering och distributionsansvar.
Från 1995 fram till 1999 var han regionchef Syd på Fraktarna AB med övergripande ansvar för Skåne, Blekinge, Halland och Småland med inriktning internationella transporter.
Från 1999 till 2004 chef för DHL´s road-verksamheter i Hässleholm, Malmö och Perstorp med ansvar för produktion, terminaler, administration, kundservice och 150 medarbetare.
Sedan 2005 har han varit egen företagare/konsult med huvudinriktning på globala logistikupphandlingar.