Med över 30 års internationell inköps- och över 20 års chefs- och ledningserfarenhet från olika branscher, företagsstorlekar, miljöer och affärskulturer har vi förutsättningar att stötta våra uppdragsgivare med deras inköp och i inköpsrelaterade frågor.

Vi kan stötta i strategiska-, organisationella – eller operationella- inköpsfrågor. Vi hjälper även till med b.la. verksamhetsöversyn, besparingsanalyser, leverantörsbedömningar, förhandlingar, avtalsformulering, internationalisering, outsourcing och source hunting. Projektledning, kundanpassade inköpsutbildningar och coachning är andra områden vi kan bistå med.

Kontakta oss för mer information.