Med gedigen och mångårig erfarenhet från ekonomiarbete i ledande befattningar men även konsultuppdrag både från tillverkande industri som handelsbolag och från olika företagsstorlekar åtar vi oss olika uppdrag inom området; ekonomi.

Våra specialistområden är kapitalbindning, kalkylering och ekonomisk rapportering men kan bistå inom de flesta områden gällande ekonomi, ekonomisk optimering, revisioner, bokslut, redovisning, ledning och styrning. Vi erbjuder även opartiska analyser och Due diligence samt rådgivning i ekonomi relaterade frågor.

Kontakta oss för mer information