Med vår samlade kompetens och kontaktnät kan vi hjälpa er med företagsetablering i Sverige och även vissa länder utomlands. I Sverige kan vi även medverka till att praktiskt stödja och avlasta er i uppstarten, vara behjälpliga i rekryterings- och igångkörningsprocessen, mm.

Vi kan hjälpa till i utformningens av er affärsidé, affärsplan, framtagning av budget, val av bolagsform och bolagsregistrering.

När väl ert företag är etablerat kan vi stötta vid behov och vara ert bollplank i olika frågeställningar inom våra kompetensområden.

Överväger ni att köpa ett företag kan vi hjälpa er med en opartisk objektbedömning och även genomföra Due diligence samt vara behjälpliga i förhandlingsprocessen.

Kontakta oss för mer information