Med lång och gedigen erfarenhet från transport och logistikarbete, ett väletablerat kontaktnät med de flesta aktörer på marknaden och stor branschkännedom kan vi åta oss varierande uppdrag inom transport och logistikområdet. Allt från översyn av rådande transportlösningar (land, sjö och luft) och enklare fraktupphandlingar till komplexa transport och logistiklösningar.

Vi erbjuder en mångfald av tjänster, t.ex.

  • Opartisk och professionell konkurrensutsättning av befintliga leverantörer/lösningar
  • Analys av besparingspotential och effektiviseringsmöjligheter
  • Kvalitetssäkring av transporter
  • Transport och logistikupplägg
  • Avtalsöversyn
  • Upphandlings- och förhandlingsstöd
  • Utbildningar (kundspecifika utbildningar/seminarier)

Kontakta oss för mer information