Vi erbjuder interimslösningar inom våra befintliga kompetensområden.

  • Inköp och inköpsledning
  • Ekonomi
  • Kvalitet och processäkring
  • Produktionsledning och effektivisering
  • Verksamhetsledning och utveckling

Våra partners har minst 15 års erfarenhet inom sina verksamhetsområde, samtliga har ledningserfarenhet och förmåga att stimulera andra.

Vi arbetar aktivt med att ständigt utöka kompetensutbudet för att tillmötesgå våra kunders behov. Har ni frågor eller andra kompetensönskemål kontakta oss.

Kontakta oss för mer information