Inköp och verksamhetsutveckling

Peter (född 1960), har mer än 30 års internationell affärserfarenhet inom främst inköp, verksamhetsuppbyggnad och verksamhetsutveckling och över 20 års chefs- och ledningserfarenhet från olika branscher, företagsstorlekar, miljöer och affärskulturer.
Peter Beckert

Peter (född 1960), har mer än 30 års internationell affärserfarenhet inom främst inköp, verksamhetsuppbyggnad och verksamhetsutveckling och över 20 års chefs- och ledningserfarenhet från olika branscher, företagsstorlekar, miljöer och affärskulturer.

1978 – 1998 arbetade han inom IKEA koncernen, där han genom åren haft många funktioner och ansvarsområden, främst inom IKEAs inköpsorganisation: landesinköpare Polen, inköpsstrateg och övergripande inköps- och försörjningsansvarig för vissa sortimentsgrupper. 1992 etablerade han IKEAs inköpskontor i Malaysia och var landeschef till 1998.

1998 – 2012 var han inköpschef på Etac Supply Center AB i Anderstorp. Ett tillverkande företag inom handikapphjälpmedel (rullstolar, rollatorer, ADL samt hygienhjälpmedel) där han byggde upp en inköpsorganisation och ett internationellt inköp samt kraftigt reducerade företagets inköpskostnader. 2009 etablerade han en oberoende, koncernövergripande strategisk inköpsenhet med försörjningsansvar för Etac koncernens produktionsenheter i Sverige, Norge och Danmark, en verksamhet han ansvarade för till 2012.

Sedan 2013 har han på heltid bedrivit egen konsultverksamhet inom internationellt inköp och inköpsledning, företagsetablering, verksamhetsutveckling och verksamhetsledning.