Ekonomi

Jens (född 1951) har sedan 1984 arbetat med ekonomifrågor i ledande befattningar som anställd men även på konsultbasis inom såväl tillverkande industri som handelsbolag.

2006 – 2008 var han koncernekonomichef vid Human Care HC AB. Koncernen tillverkar och marknadsför handikapphjälpmedel bl.a. rollatorer, förflyttningshjälpmedel och lyftanordningar. Koncernen bestod av 4 bolag med tillverkning i USA, Kanada och Sverige.

2008 – 2012 var han CFO vid Gyttorp AB, med ansvar för koncernredovisning, månadsrapporter och framtagande av årsredovisning m.m. Gyttorpkoncernen bestod av 4 bolag med verksamhet inom tillverkning av hagelammunition samt marknadsföring och försäljning av vapen, ammunition och jakttillbehör.

Jens många konsultuppdrag genom åren har främst varit som ekonomichef eller redovisningschef för svenska såväl som utländska företag. Jens specialistområden är kapitalbindning, kalkylering och ekonomisk rapportering. Jens har genomfört flertalet Due Diligence processer av såväl svenska som utländska företag. Han är certifierad styrelseledamot och har en gedigen erfarenhet från styrelsearbete och har ingått i flera bolagsstyrelser.