Kvalitet är en förutsättning för lönsamhet, den verkliga kvalitetsbristkostnaden är i regel mer omfattande än vad de flesta företag är medvetna om. Vi har mångårig praktisk erfarenhet av kvalitets- och processäkring. Vi kan bistå er på många olika sätt i ert kvalitetsförebyggande arbete, allt från analyser, implementering av hjälpmedel och system, leda processäkringsprojekt, utbildning och rådgivning. Några exempel på vad vi kan erbjuda;

  • Implementering av SPS (Statistisk Processtyrning) – utbildning, uppstart och genomförande
  • Dataprogram för SPS för PC
  • Utbildning ritningsläsning/mätteknik
  • ISO 9000/14000 – anpassning/konstruktion och införande av system till certifiering samt utbildning
  • Kvalitetschef (interimslösning)

Kontakta oss för mer information