En effektiv produktionsprocess med optimalt utnyttjande är vad alla företag eftersträvar. Det är lätt att fastna i existerande system eller bli lite hemmablind, idétorka – oavsett var man gjort eller gör så finns det alltid förbättringsmöjligheter och vi kan vara behjälpliga i detta arbete.   Kanske fattas det tillfälliga resurser eller kompetenstillskott?

Några exempel på vad vi kan erbjuda er:

  • Genomgång av befintlig produktionsorganisation med fokus på produktivitet
  • Genomförande av beslutade effektiviseringsåtgärder (projektledning)
  • Uppföljning maskinutnyttjande
  • Förädling av planeringssystem (t.ex. Monitor)
  • Produktionschef (interimslösning)
  • Projektledare investeringar – ombyggnad m.m.

Kontakta oss för mer information